سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 1
دوشنبه 30 مهر ماه 1397
1
مهر 30 دوشنبه 54.158.208.189
نسخه 97.06.04
 
 
شروع کلاس نیمسال اول 98-97 : 97/06/24
زمان انتخاب واحد اینترنتی کلیه رشته ها نیمسال اول 98-97از تاریخ 97/06/10الی 97/06/21 می باشد
زمان حذف و اضافه اینترنتی کلیه رشته ها نیمسال اول 98-97از تاریخ 97/07/07الی 97/07/12 می باشد
سایت آموزشکده سما لارستان
آرایش ترمی
دانلود آموزش پرداخت آنلاین شهریه
دانلود برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 98-97
دانلود سر فصل دروس رشته های آموزشکده سما لارستان
دانلود طرح درس جهت اساتید ارجمند

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

4- زمان انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 97-96 (کلیه رشته ها )از 96/11/07 الی 96/11/12می باشد.

5- تاریخ شروع کلاسهای نیمسال دوم 97-96 ،96/11/14می باشد.

5- زمان حذف و اضافه 96/11/28 الی 96/12/03 می باشد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

4- زمان انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 97-96 (کلیه رشته ها )از 96/11/07 الی 96/11/12می باشد.

5- تاریخ شروع کلاسهای نیمسال دوم 97-96 ،96/11/14می باشد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.